Preise

Sommer 2021

Hauptsaison 2P. 68,– Euro
Vor/Nachsaison 2P. ab 62– Euro
jede weitere Person 15,– Euro

excl. Ortstaxe 2,– Euro pro Person/Tag
Endreinigung 50,– Euro

Winter 2020

Vor/Nach Saison 80,– Euro für 2 Personen,
Hauptsaison (Februar) 90,– Euro für 2 Personen,
Weihnachten (23.12 – 06.01.2021) 100,– Euro für 2 Personen,
Jede weitere Person 15,– Euro

excl. Ortstaxe 2,– Euro pro Person/Tag
Endreinigung 50,– Euro

Kinderermäßigung auf Anfrage.